CUM València

Recorda: el club som tots

Per la seva millor organització i desenvolupament, tots hem de participar en la mesura de les nostres possibilitats.