CUM València

Importància de federar-se

Està clar que federar-se en muntanya no és una obligació, ja que per sortir a practicar senderisme no hi ha cap llei que obligui a estar en possessió d’una llicència federativa, ni tampoc la subscripció d’una assegurança de salut o accidents. Ara bé, disposar d’ells va a fer que la nostra experiència a la muntanya sigui més segura, a més d’altres avantatges que ara vos explicarem.

A la muntanya és molt recomanable disposar d’una assegurança que ens cobreixi tant l’assistència sanitària especialitzada i els costos de rescat que puguem necessitar, com la responsabilitat civil derivada dels danys que puguem causar a tercers. En aquest cas tenim dos opcions, contractar una assegurança privada d’accidents o, més recomanable, fer-nos amb una llicència de muntanya, que porta associada una pòlissa d’assegurança.

FEMECV

Una targeta o llicència federativa és un document que ens acredita com a practicant d’un esport, a més d’incloure una assegurança específica per a aquestes contingències, d’àmplia cobertura i amb una extensa gamma d’esports assegurats. Això sí, cal tenir en compte que la cobertura de la pòlissa associada (activitats, àmbit geogràfic…) variarà en funció de la modalitat de llicència que hem subscrit.

Les assegurances de les llicències esportives estan expressament concebudes per cobrir els riscos associats a la pràctica dels esports de muntanya (accidents, rescats, repatriacions…) el que, en principi, representa un avantatge respecte a pòlisses de cobertura més genèrica. A més, en tractar-se de pòlisses col·lectives, resulten també més econòmiques. En qualsevol cas, el més important és assegurar-nos que la llicència que anem a subscriure és l’opció més adequada per a l’activitat que desenvoluparem a la muntanya.

En resum

Tenir una targeta o llicència federativa aporta un plus de seguretat a les nostres sortides a la muntanya. Hem d’analitzar quines activitats anem a practicar, en quin àmbit geogràfic i altitud; seleccionar i donar-nos d’alta en la modalitat de llicència que cobreixi totes les nostres activitats i les possibles contingències, i, finalment, conèixer i aprofitar els seus avantatges.

Des del CUM volem animar-vos a federar-vos i a consultar-nos qualsevol qüestió relacionada amb les llicències federatives.

Finalment, podeu veure en aquesta pàgina els preus de les llicències per al 2019.