CUM València

Titulacions Acadèmiques de Tècnics Esportius en els Esports de Muntanya i Escalada

Vos passem aquesta informació que pensem pot interessar a algun soci.

S’informa:

Queda obert el termini de matriculació a les Proves Accés de Caràcter Específic per a:

  • Nivell 1, Comú per a totes les especialitats de Nivell 2.
  • Nivell 2, especialitat Mitja muntanya.
  • Nivell 2, especialitat Barrancs.
  • Nivell 2, especialitat Escalada.

El termini de matriculació es tanca el 29 de JULIOL del 2016.

Les Proves d’Accés es realitzen entre el dia 5 i 8 de setembre del 2016. Segons el Nivell i Especialitat es desenvoluparan en els dies indicats.

Per conèixer els processos de matrícula, les condicions de les proves i informació general, es pot consultar a:

http://tecdepmontanayescaladafemecv.blogspot.com.es/p/pruebas-de-acceso-de-caracter-especifico.html

  • Per cursar els estudis conduents a les Titulacions de Muntanya i Escalada, cal tenir aquest requisit de “Proves d’Accés de Caràcter Específic”.
  • El curs acadèmic començarà al mes de setembre del 2016 i per a això es realitzarà el procés de matriculació en cada nivell i especialitat. S’informarà amb més detall d’aquest procés.